Llegums De Sants

Visió
El nostre repte és proporcionar ingredients per a una alimentació sana i equilibrada, el treball d’uns hàbits saludables i la transmissió de valors socials que contribueixin en el benestar de les persones a cada etapa de la seva vida.

Missió
Escoltar les necessitats dels nostres clients i utilitzar el nostre coneixement i experiència per oferir-los un servei d’alimentació que fomenti la salut, els hàbits i els valors socials propis de la dieta mediterrània.

Passió per la qualitat
Tots els nostres esforços van encaminats a aconseguir la màxima qualitat alimentaria, des de l’adquisició de les matèries primeres fins a la presentació a la nostra botiga. El nostre compromís rau en la recerca continua de l’excel•lència en cada un dels productes que oferim.

Compromís
Som una empresa que viu aprenen. Incorporem constantment els nous coneixements relatius a la nutrició i a l’alimentació provinent dels organismes oficials. L’avaluació constant i escoltar els suggeriments dels nostres clients també ens ajuden a millorar dia a dia.

Mediambient
Sempre que es possible treballem amb proveïdors locals, que compleixin amb els mes alts estàndards de qualitat, seguretat alimentaria i protecció mediambiental.
Treballant amb proveïdors locals aconseguim reduir l’impacte energètic del transport i afavorir l’economia local. Promovem el reciclatge dels residus de forma correcta, tal i com exigeix la normativa.